Kullanım Koşulları
Gastro Akademi’ye Hoş Geldiniz!

Aşağıda hükümleri yazılı olan “Kullanım Koşulları”, “www.gastroakademi.com.tr” uzantılı web sitemizdeki (Site) hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içerir. Sitemizi ziyaret etmekle veya kullanmakla, bu Koşulları okuduğunuzu, içeriğini anladığınızı, bu koşullarla bağlı olduğunuzu, bu Koşullara ve Site ile ilgili bütün cari kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uygun davranacağınızı açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunuyorsunuz. Hakan Endüstriyel Mutfak Ürünleri Otel Ekipmanları Isıtma Soğutma İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. ve www.gastroakademi.com.tr (ikisi birlikte “Gastro Akademi” olarak anılacaktır), herhangi bir zamanda, bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu koşullar, sitede ilan edilir edilmez derhal yürürlüğe girer. Bu nedenle lütfen sitenin bu sayfasını düzenli olarak takip edin.

Hükümleri:

1- Sitenin içeriği ve yazılımı, Gastro Akademi ve/veya onun tedarikçilerine ait olup, Türk ve uluslararası telif hakkı mevzuatıyla korunmaktadır. Site sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması ya da değiştirilmesi yasaktır. Lütfen bu uyarıyı veya tanıtma yazılarını ya da bunlarla birlikte verilen ek bilgileri silmeyin veya kaldırmayın ya da değiştirmeyin.

2- Bu Siteyi sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme ve görüntüleme, Siteden, etkinlikleri izleme, tanıtıcı bilgiler edinme, ders – etkinlik satın alma ve diğer kişisel kullanımlarınız için yararlanma hakkına sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz. Bu kapsamda, Gastro Akademi tarafından yazılı olarak yetki verilmedikçe, siteyi kişisel kullanımlarınız haricinde hiçbir şekil ve surette kullanmayacağınızı, sitedeki bilgileri/içeriği/görselleri herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, türev eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı ya da sair bir hukuka aykırı ya da yetkisiz tasarrufa konu etmeyeceğinizi de kabul etmektesiniz.

3- Siteyi ziyaret ederek veya kullanarak, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirsiniz. Site dahilinde yaptığınız her işlem ve eylemdeki hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk münhasıran size aittir. Bu kapsamda Gastro Akademi ve/veya başka bir üçüncü şahsın fikri veya şahsi haklarına ya da sair haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyalarını, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı dağıtmayacağınızı, işlemeyeceğinizi, Gastro Akademi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunuyorsunuz. Gastro Akademi sizin işbu kullanım koşullarına ve/veya hukuka/mevzuata aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdiğiniz faaliyetler/işlemler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda Gastro Akademi herhangi bir sorumluluk tevcih edilir ise, ilgili Kullanıcılar Gastro Akademi’nin her türlü zararını derhal tazmin edeceklerini de kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Sitemizin, izin ve yetki verilmeyen herhangi bir amaçla kullanılması ya da bu kapsamda sair bir tasarruf gerçekleştirilmesi amacıyla, Gastro Akademi’in yazılı izni alınmaksızın, herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanılması yasaktır.

Gastro Akademi’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya sair bir donanım/teçhizat kullanmayacağınızı, sitemiz altyapısı üzerine, makul olmayan veya bu alt yapıya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz.

Yetkisiz ders-etkinlik satışı, sitenin yetkisiz çerçevelenmesi veya siteye yetkisiz bağlantı yapılması ya da sitede bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere sitenin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve gerekli her türlü tedbir alınacağı gibi, gerekli yasal ve idari yollara da başvurulacaktır.

4- Gastro Akademi, sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti ve taahhüt etmez. Yine, Gastro Akademi, sitede sunduğu hizmetler kapsamında kullanıcılara belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya vaad vermemektedir. Site ve içeriği “olduğu gibi” ve “mevcut haliyle” esasında sunulmaktadır. Gastro Akademi, siteden yüklediğiniz dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Gastro Akademi, sitenin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. Gastro Akademi sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiç bir şekil ve surette sorumlu tutulamaz. Gastro Akademi, sitenin kullanılmasından ya da Gastro Akademi hizmetinin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiç bir garanti vermez.

5- Gastro Akademi; sitenin üçüncü şahıs kullanıcıları, Gastro Akademi kullanıcıları, reklamcıları ve/veya sponsorlarının işlem ve fiillerinden dolayı sorumlu olmadığı gibi, sizlerin de siteyi ve/veya Gastro Akademi hizmetini kullanmanızla ilgili fiil, ihmal ve davranışlarınızdan dolayı hiç bir şekilde sorumlu değildir. Gastro Akademi; herhangi bir etkinliği organize eden kişiler, icracılar, kurumlar veya başka üçüncü şahısların siteyle bağlantılı veya siteye atıfta bulunan ürünleri, hizmetleri, fiil veya ihmalleri nedeniyle de sorumlu tutulamaz.

6- Gastro Akademi’nin sorumluluğunu sınırlayan hükümlerden herhangi birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde, söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en aza indiren mevzuat hükmü kapsamında uygulanacak ve Gastro Akademi’nin sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

7- Gastro Akademi, Site’de sunulan Hizmet’leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Siteye “blog” koyma, Kullanıcı’ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını haizdir. Gastro Akademi, bu hakkını, hiç bir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

8- Gastro Akademi, Site üzerinden, Gastro Akademi’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir, yönlendirme yapabilir. Bu ‘link’ler/yönlendirmeler, web sitesini veya siteyi işleten kişinin desteklendiği ya da web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinde sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Gastro Akademinin herhangi bir sorumluluğu ve/veya taahhüdü yoktur.

9- Gastro Akademi, gerekli gördüğü zamanlarda site kapsamındaki hizmetleri/siteyi geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından ya da sitenin kapatılmasından dolayı Gastro Akademi’nin kullanıcılara karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10- İşbu Kullanım Koşulları, Gastro Akademi Satış Politikasını ve Beyanı’nı da kapsamakta olup, sitemizi ziyaret edenler ve siteyi kullananlar, söz konusu Satış Politikası ve Gizlilik Beyanı hükümlerini de okuduklarını, bunları kabul ettiklerini ve anılan Politika içeriklerine riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

11- Siteyi kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, BURSA Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.

12- Bu Kullanım Koşullarını ihlâl ettiğiniz takdirde, Gastro Akademi Siteyi kullanmanıza son verebilir, gelecekte Siteyi kullanmanıza engel olabilir, ders-etkinlik siparişinizi iptal edebilir ve/veya aleyhinize ilgili yasal yollara müracaat edebilir.
Gastro Akademi Ders-Etkinlik Satış Politikası
Hakan Endüstriyel Mutfak Ürünleri Otel Ekipmanları Isıtma Soğutma İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti. (“Gastro Akademi”) olarak hedefimiz; ders-etkinliklerinizi en kısa sürede, en kolay şekilde satın almanızı sağlamaktır. Aşağıdaki Satış Politikamızı müşteri olarak sizi memnun kılacak ve www.gastroakademi.com.tr’deki satın alım süreci konusunda sizi bilgilendirecek şekilde tasarladık. Bu Satış Politikası, Kullanım Koşullarımızın da bir bölümünü oluşturur. Web sitemize üye olarak ve/veya ders-etkinlik alım işlemlerini gerçekleştirerek, Satış Politikası hükümlerini okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtir, satış politikası hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da şikâyetinizin olması durumunda, herhangi bir ders-etkinlik alım işlemi gerçekleştirmeden önce, Yardım sayfasını ziyaret etmenizi öneririz.
Ders-Etkinlik ile İlgili Şart ve Koşullar
1. Gastro Akademi, yetkili eğitim merkezi olarak, paketini satın aldığınız ders ve etkinliği düzenleyen “eğitimci, ders-etkinlik mekanı, mutfak atölyesi” (Bundan böyle her biri “Etkinlik Organizatörü” diye anılacaktır) adına ders-etkinlik satar. Ders-Etkinlik satın alan kişi, satın aldığı ürünü hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, Etkinlik Organizatörü veya temsilcileri tarafından açıkça izin verilmesi haricinde, ders-etkinlik hiçbir ticari iş veya faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Örnek vermek gerekirse, satın alınan ders-etkinlik, üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, ürünün ilave ücretle ya da başka şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan ders-etkinlik, reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak üzere promosyon veya diğer ticari amaçlarla kullanılamaz. Ders-Etkinlik üzerinde yazılı fiyattan daha yüksek bir fiyatla satılması veya satışına teşebbüs edilmesi, hiçbir ücret iadesine veya başkaca taleplere hak kazandırmaksızın, ders-etkinliğe el koyma ve/veya ders-etkinliğin iptali için haklı bir sebep teşkil eder.
2. Ders-Etkinlikler için kişi başı maksimum ürün adedini Etkinlik Organizatör’ü belirler. Bu sayı, etkinlik sayfasında Lütfen Not Edin bölümünde ve satın almanın ilk aşamasında belirtilir. Bu uygulamanın amacı, haksız ürün alımlarının önüne geçmektir. Ders-Etkinlik alımları, bazı etkinliklerde kişi başına ve/veya kredi kartı başına, bazılarında ise hane başına sınırlandırılabilir. Gastro Akademi, belirttiği adet sınırı üzerinde satın alınan ders-etkinlikleri, önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar.

3.Ders-Etkinliklerin kontrol ve muhafaza yükümlüğü size aittir.
4. Etkinlik Organizatörü çeşitli sebeplerle etkinlikleri iptal edebilir veya tarihlerini değiştirebilir. Bu durumda uygulanacak prosedürü organizatör belirler ve duyurur. Etkinliğin iptal edilmesinden ve/veya etkinlik tarihinin değiştirilmesinden Gastro Akademi sorumlu değildir. İlgili etkinliğin iptal edilip edilmediği ile tarihi değiştirilmiş bir etkinliğin yeni tarihi ve saati konularında bilgi sahibi olma sorumluluğu size aittir. Bir etkinliğin iptal edilmesi veya tarihinin değiştirilmesi durumunda Etkinlik Organizatörü’nden gerekli yetkiyi almamız şartına bağlı olarak Ders-Etkinlik hamillerini söz konusu iptalden veya değişiklikten haberdar etmek için makul gayreti göstereceğiz. Bununla birlikte Ders-Etkinlik hamillerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya değişiklikten haberdar edileceği konusunda hiçbir taahhütte ve/veya garantide bulunamayız.
5. Kural olarak, tüm ders-etkinlik satışları kesindir. Etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan ders-etkinlik, satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ancak, ders-etkinlik sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde Ders-Etkinlik hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Ücret iade tutarları, satın alınan ders-etkinliğin üzerinde yazılı ücret ve Ders-Etkinlik başına uygulanan ilgili hizmet bedeli ile sınırlı olup, işlem bedeli ya da sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. Bununla birlikte, etkinliğin iptali veya ertelenmesi durumunda, Etkinlik Organizatörü geri ödeme şartları konusunda bazı sınırlandırmalar getirebilme hakkına sahip olduğu gibi, programda değişiklik yapma hakkına da sahiptir. Geri ödemeler konusunda organizatörün belirlediği son iade talebi tarihlerine ve diğer talimatlara uyulması sizin sorumluluğunuzdadır. Bu kapsamda Gastro Akademi hiçbir sorumluluk üstlenmez. İptal edilen ve ertelenen etkinliklerde ürün tutarını iade edebilmemiz için, ürünlerinizi Gastro Akademi Satış Noktalarına teslim etmeniz gerekmektedir. İptal edilen veya değişiklik yapılan etkinliklerle ilgili daha fazla bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz.

6. Ders-Etkinlikler, ilgili mekan ve Etkinlik Organizatörü’nün kurallarına göre düzenlenmiştir. Bu kural ve düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmeniz ya da hasara, rahatsızlığa yol açmanız, hukuka aykırı ve/veya suç teşkil edebilecek davranışlar sergilemeniz durumunda, mekan ilgilisi veya Etkinlik Organizatörü sizi mekan dışına çıkarma ya da mekana almama hakkına sahiptir. Mekanda, güvenliğinizi sağlamak amacıyla zaman zaman güvenlik araması yapılabilir.

7. Ders-Etkinlik mekanına giriş ve çıkışlar, Etkinlik Organizatörü’nün ve etkinlik mekanının belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak yapılır. Etkinliğe geç kalırsanız, Etkinlik Organizatörü’nün belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak içeri girebilirsiniz ve bu kurallar organizatöre göre farklılık gösterebilir. Geç kalanların içeriye alınması konusunda Gastro Akademi hiçbir garanti veremez.
8. Fotoğraf makinesi, cep telefonu veya kayıt ekipmanlarının kullanımı Etkinlik Organizatörü’nün belirlediği kural ve düzenlemelere bağlıdır. Bu nedenle fotoğraf makinesi veya diğer kayıt ekipmanlarının, lazer kalemi ve cep telefonlarının etkinlik mekanına sokulması yasaklanabilir.

9. Etkinlik Organizatörü, engellilere kılavuzluk eden köpekler haricinde, hayvanların etkinlik sahasına sokulmasını yasaklayabilir.
10. Etkinlik Organizatörü, müşterilerin dışarıdan getirdiği yiyecek ve içeceklerin mekana sokulmasını yasaklayabilir.
11. Etkinlik mekanı, Etkinlik Organizatörü ve Gastro Akademi, müşterilerin şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmez.
12. Ders-Etkinlik sahibi, sadece ürün üzerinde yazılı kıymeti haiz bir adet yer üzerinde hak sahibi olup, etkinlik mekanı veya Etkinlik Organizatörü, ders-etkinlik sahibine, etkinlik üzerinde belirtilen yerden farklı bir yer verme hakkını saklı tutar. Bu durumdan Gastro Akademi sorumlu değildir.

13. Gastro Akademi ders-etkinlik üzerinde yazılı bedel ve ilgili hizmet bedeli dışında, Ders-Etkinliklere/ Ders-Etkinlik satışlarına ve/veya etkinliklere ilişkin olarak başkaca hiçbir yükümlülük, taahhüt ve sorumluluk altında değildir. Siz, Gastro Akademi’nin sorumluluğunun bu madde ile sınırlı olduğunu ve her ne nam adı altında olursa olsun, işbu maddedeki sorumluluk limiti dışında, Gastro Akademi’yi sorumlu kabul etmeyeceğinizi önceden kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız.
14. Ders-Etkinlik satın alma işlemiyle ilgili bilgi almak isterseniz, işleminizi tamamlarken size verdiğimiz referans numarası ile Müşteri Temsilcimizi arayabilirsiniz.
15. Web sitemiz Türkçe olarak hazırlanmıştır. Metinler arasında herhangi bir farklılık ve/veya çelişki olması halinde Türkçe metin esas alınır.
16. Gastro Akademi ders-etkinlik içeriğinden eğitim satın alan müşteriler için şirket genelinde yapılmış olan “Süper Kobim Paket Poliçe” sigortası kapsamında 3.Şahıs Mali Mesuliyet sigortamız bulunmaktadır. Sigorta kapsamı; 3.şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının zarara uğraması; konularındadır. Mutfak atölyesi faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek kişisel hatadan mahal bulan kaza ve yaralanmalar kapsam dışındadır.
17. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir.